fbpx

Learn TOEIC in Japan with Nathan – VLOG 6

Mời các bạn cùng học TOEIC 550 thông qua những bài học liên quan đến nước Nhật do Nathan biên soạn nhé. Các bạn có thể nghe bài viết dưới đây tại vlog được dán tại bài viết này. Những từ vựng sẽ học trong bài này sẽ là 10 từ kế tiếp trong số 42 từ khoá thường gặp nhất trong bài thi TOEIC. 41) Facility

Đọc tiếp

Learn TOEIC in Japan with Nathan – VLOG 4

Mời các bạn cùng học TOEIC 550 thông qua những bài học liên quan đến nước Nhật do Nathan biên soạn nhé. Các bạn có thể nghe bài viết dưới đây tại vlog được dán tại bài viết này. Những từ vựng trong bài này là 30 từ quan trọng của chương 1 trong bài thi TOEIC. 1) Available 2) Currently 3) ...

Đọc tiếp

Learn TOEIC in Japan with Nathan – VLOG 2

Mời các bạn cùng học TOEIC 550 thông qua những bài học liên quan đến nước Nhật do Nathan biên soạn nhé. Các bạn có thể nghe bài viết dưới đây tại vlog được dán tại bài viết này. Những từ vựng sẽ học trong bài này sẽ là 10 từ vựng trong số 30 từ quan trọng nhất trong bài thi TOEIC. 11 Put on

Đọc tiếp

Learn TOIEC in Japan with Nathan – VLOG 1

Mời các bạn cùng học TOEIC 550 thông qua những bài học liên quan đến nước Nhật do Nathan biên soạn nhé. Các bạn có thể nghe bài viết dưới đây tại vlog được dán tại bài viết này. Những từ vựng sẽ học trong bài này sẽ là, đây là 10 từ vựng trong số 30 từ quan trọng nhất trong bài thi TOEIC. 1) ...

Đọc tiếp