fbpx

Chính sách riêng tư

Chào mừng quý khách đã ghé thăm website chính thức của Hako.

Khi quý khách truy cập vào website NIPPONCLASS của chúng tôi, đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với các điều khoản sử dụng này.

Vui lòng đọc cẩn thận Chính sách quyền riêng tư này và thỉnh thoảng truy cập lại trang này để xem xét những thay đổi có thể đã được thực hiện. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web này. Trừ khi có quy định khác, mọi điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào ngày nêu trong Chính sách quyền riêng tư đã đăng.

Khi người dùng truy cập và trang web này, chúng tôi có thể yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân sau đây:

  • Họ, tên
  • Tên hiển thị
  • Địa chỉ email
  • Quốc tịch
  • Địa chỉ thường trú
  • Nơi sinh
  • Số điện thoại
  • Ngày, tháng, năm sinh
  • Giới tính
  • Nghề nghiệp

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3.

Trường hợp chúng tôi thay đổi cách xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc cách sử dụng cookie, chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời chính sách quyền riêng tư này và công bố chính sách đó trên trang web này.

Việc thu thập cookie nhằm mục đích giúp bạn có những trải nhiệm tốt nhất, do đó chúng tôi khuyên bạn nên cho phép việc thu thập cookie để bạn có thể truy cập blog của chúng tôi dễ dàng hơn.

Nếu bạn chọn truy cập Trang web của chúng tôi, lượt truy cập của bạn và mọi tranh chấp về quyền riêng tư sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này, Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý và phân xử tranh chấp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, vui lòng gửi email đến địa chỉ… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn.