Cách phân chia giai cấp trong 1 gia đình người Nhật?

Cách phân chia giai cấp trong 1 gia đình người nhật?

đã trả lời
Hako 750 lượt Xem

Trả lời ( 1 )

  1. Hako

    – Ngày xưa, trong gia đình người Nhật thường có sự phân chia rõ ràng về vai trò của người chồng và người vợ. Thường vợ sẽ ở nhà chăm lo cho gia đình, trong khi người chồng sẽ đi làm và gánh vác trách nhiệm tài chính cho gia đình.
    – Ngày nay, vai trò của người vợ đã rộng hơn trước nhiều, người vợ, ngoài việc chăm lo cho gia đình, còn đi làm và cùng chồng chăm lo tài chính cho gia đình nhỏ của họ.

Để lại câu trả lời

Xin lỗi, bạn không có quyền trả lời câu hỏi này.