fbpx
Ở KYOTO, BẠN ĐÃ BIẾT VỀ NGÔI ĐỀN “CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY” NỔI TIẾNG NÀY CHƯA?!

Ở KYOTO, BẠN ĐÃ BIẾT VỀ NGÔI ĐỀN “CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY” NỔI TIẾNG NÀY CHƯA?!

Có một ngôi đền nổi tiếng là “cầu được ước thấy” ở Kyoto đó là Đền 𝐘𝐚𝐬𝐮𝐢 𝐊𝐨𝐧𝐩𝐢𝐫𝐚𝐠𝐮. Các vị thần của ngôi đền này rất linh thiêng trong việc giải trừ những xui rủi trong cuộc sống. Ngôi đền có một “bia đá quyền lực”, cao 1,5m và rộng 3m. Người ta nói rằng nếu bạn khấn nguyện điều ước của mình và đi qua cái lỗ ở giữa bia đá hai lần, sau đó dán điều ước đã viết của bạn vào bia đá, điều ước của bạn sẽ thành hiện thực.

Nhưng cư dân mạng Nhật Bản cảnh báo không nên đưa ra những điều ước không rõ ràng hoặc không nghiêm túc ở đó. Một số người đã đến Yasui Konpiragu ước nguyện, và điều ước đã thành sự thật, nhưng lại theo cách không mấy tích cực đối với họ.

Tài khoản Twitter @irino_sayaka đã chia sẻ:

“𝑇𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑏𝑎́𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑜̛̉ đ𝑒̂̀𝑛 𝑌𝑎𝑠𝑢𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑝𝑖𝑟𝑎𝑔𝑢, 𝑣𝑖̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 “𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦”. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑏𝑎́𝑜 đ𝑜́. 𝑀𝑒̣ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑎̃ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑜̛̉ đ𝑜́, 𝑏𝑎̀ 𝑎̂́𝑦 𝑢̛𝑜̛́𝑐, “𝑋𝑖𝑛 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑢̛𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑜̛̉ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐”. 𝐶𝑜̀𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 “𝑇𝑜̂𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑎̂𝑛”

𝑆𝑎𝑢 đ𝑜́, 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑎𝑖 𝑛𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑏𝑖̣ 𝑔𝑎̃𝑦 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑏𝑎̀ 𝑎̂́𝑦 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑜 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ đ𝑜̂́𝑖 𝑥𝑢̛̉ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑒̣̂. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑑𝑎̣ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛. 𝑉𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑚𝑎̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎̂𝑦 𝑛𝑢̛̃𝑎 (𝑡ℎ𝑖̣𝑡 𝑚𝑜̛̃, đ𝑜̂̀ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡, 𝑣.𝑣.), 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎̃ “𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑎̂𝑛” 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔. Đ𝑒̂̀𝑛 𝑌𝑎𝑠𝑢𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑝𝑖𝑟𝑎𝑔𝑢 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣.”

Mặc dù, ước nguyện của hai mẹ con Sayaka đều đã được thực hiện, nhưng lại theo cách mà họ không hề mong muốn hay nghĩ đến. Theo trang chủ của ngôi đền, vị thần chính của Yasui Konpiragu là Hoàng đế Sutoku, người trị vì vào thế kỷ 12 và người bị ép buộc phải chia tay với vị hôn thê của mình là Awa no Naishi. Ngôi đền tin rằng linh hồn của Hoàng đế Sutoku giúp người sống tránh khỏi những điều không may, cũng như củng cố các mối quan hệ bền chặt.

Nhưng cũng có truyền thuyết cho rằng Hoàng đế Sutoku biến thành onryo, hay linh hồn báo thù, sau khi chết. Có lẽ đó là lý do tại sao những điều ước đều phải trả giá đắt. Dù đằng sau đó là gì, nếu bạn đã chọn đến Đền Yasui Konpiragu, hãy cẩn thận với những điều ước. Bạn có thể đạt được những gì bạn muốn, nhưng là với “cái giá” nào?!

——-

Source: Soranews24

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

Liên hệ QC / Thiết kế banner, poster, video:<hello@nipponclass.jp>

Website: https://nipponclass.jp

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#news#tintuc#gocnhatban#yasuikonpiragu#kyoto#shrine

Bạn phải để đăng bình luận.