fbpx
Mizuhiki – Nghệ thuật thắt dây độc đáo của Nhật Bản

Mizuhiki – Nghệ thuật thắt dây độc đáo của Nhật Bản

Mizuhiki được là nghệ thuật thắt dây độc đáo của Nhật bản, dùng để trang trí và niêm phong lá thư. Giữ vị trí quan trọng trong văn hóa Nhật Bản, các nút thắt Mizuhiki mang ý nghĩa về sự gắn kết, thể hiện sự ấm áp và lòng yêu mến dành cho nhau.

Hãy cùng Nipponclass tìm hiểu thêm về Mizuhiki nhé

👇 👇 👇

🔴 𝐗𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

👉 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐔𝐤𝐢𝐲𝐨-𝐞 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭: https://www.youtube.com/watch?v=CRRrbtuxfkQ

👉 𝐁𝐢́ 𝐦𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐢𝐧𝐣𝐚: https://www.youtube.com/watch?v=YQJem6DKiRU

👉 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐮́ 𝐯𝐢̣: https://www.youtube.com/watch?v=DBB46ohM1y0

👉 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐫𝐚𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐢̀ đ𝐚̣𝐨: https://www.youtube.com/watch?v=Uxo1HxM6mb8

👉 𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐠𝐢̀ đ𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐚̣ 𝐨̛̉ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧: https://www.youtube.com/watch?v=6q2TKyhCJyE

——

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

Liên hệ QC / Thiết kế banner, poster, video:<hello@nipponclass.jp>

Website: https://nipponclass.jp

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#news#tintuc#gocnhatban#hoctiengnhat#kizumiki#japanculture

Bạn phải để đăng bình luận.