fbpx

Hướng dẫn

1. Đăng nhập – đăng ký

Bạn vui lòng bấm vào nút đăng nhập / đăng ký ở trên cùng bên trái của trang:

Sau đó bạn sẽ thấy nút đăng nhập bằng facebook, bấm nó và hãy làm theo hướng dẫn.

2. Đăng xuất

Bạn bấm vào nút tài khoản ở trên cùng bên trái của trang:

Menu Danh mục sẽ xuất hiện, bạn sẽ thấy nút đăng xuất ở đó, bấm vào để đăng xuất.

3. Thêm câu hỏi

Ở menu chính của trang, bạn chọn menu Góc hỏi đáp,

Bấm vào nút đặt câu hỏi cho Hako, sau đó điền đầy đủ thông tin cho câu hỏi của mình. Câu hỏi của bạn sẽ được quản trị viên phê duyệt sau đó được đăng tải lên website để mọi người cùng thảo luận và trả lời cho bạn.