fbpx
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH ĐĂNG KÝ LÀM BAITO 28 TIẾNG

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH ĐĂNG KÝ LÀM BAITO 28 TIẾNG

Việc đi làm thêm là 1 phần thiết yếu của bất cứ ai có giấc mơ xứ sở hoa anh đào. Đối với các bạn du học sinh hay là người được bảo lãnh sang Nhật mà muốn đi làm thì phải xin Cục xuất nhập cảnh (Nyukan) 出入国在留管理官署

Một số giấy tờ cần thiết cho việc xin đi làm thêm

1️⃣ Thẻ Gai (在留カード) hiện tại

2️⃣ Passport

3️⃣ 資格外活動許可申請書 đơn đăng ký xin làm thêm 28 tiếng / tuần

✨ Đơn đăng ký xin làm thêm 28 tiếng / tuần 資格外活動許可申請書 có thể được nhận ở Nyukan 出入国在留管理官署 hoặc down về từ link dưới

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004124.pdf

Mặc dù cách điền tờ khai cũng khá đơn giản nhưng Nippon Class cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé.

Hướng dẫn cách điền đơn đăng ký 資格外活動許可申請書

1. 国 籍・地 域

👉 Điền quốc tịch của người viết đơn ベトナム

2. 生年月日

👉 Điền ngày tháng năm sinh của người viết đơn

3. 氏名

👉 Điền họ tên của người viết đơn

4. 性別

👉 Chọn theo giới tính của người viết đơn

5. 配偶者の有無

👉 Chọn theo tình trạng hôn nhân của người viết đơn

6. 職業

👉 Điền nghề nghiệp của người viết đơn

7. 住居地 – 携帯電話番号

👉 Điền địa chỉ – số điện thoại liên lạc của người viết đơn tại Nhật Bản

8. 旅券番号 – 有効期限

👉 Điền số hộ chiếu – ngày hết hạn hộ chiếu của người viết đơn

9. 現に有する在留資格 – 在留期間 – 在留期間の満了日

👉 Điền tình trạng lưu trú hiện tại – thời gian lưu trú – ngày hết hạn cư trú theo thẻ gai (在留カード)

10. 在留カード番号

👉 Điền số thẻ gai của người viết đơn

11. 現在の在留活動の内容(学生にあっては学校名及び週間授業時間)

👉 Ghi công việc hiện tại, nếu là học sinh thì ghi tên trường, số giờ học/ tuần, nếu chưa đi làm mà cũng không phải học sinh điền なし

12. 他に従事しようとする活動の内容 – 雇用契約期間 – 週間稼働時間 – 報酬

1️⃣ 他に従事しようとする活動の内容: Chọn nội dung công việc bạn sẽ làm,nếu chưa có thông tin cụ thể tích chọn その他 và ghi アルバイト

2️⃣ 雇用契約期間: Nếu có thời hạn hợp đồng làm việc thì ghi vào không thi bỏ trống.

3️⃣ 週間稼働時間: Ghi số giờ lao động trên một tuần, điền 28

4️⃣ 報酬: Mức lương hiện tại theo tháng, tuần, ngày: Chọn 1 mục và điền thông tin lương.

13. 勤務先 – nơi làm việc

1️⃣ 名称; Điền tên công ty đang làm.

2️⃣ 所在地 – 電話番号: Điền địa chỉ – số điện thoại công ty đang làm.

3️⃣ 業種: Điền loại hình công ty hoạt động, nếu không biết có thể chọn その他.

14. 法定代理人(法定代理人による申請の場合に記入)

👉 Điền thông tin người đại diện, nếu tự làm thì không cần điền mục này

Ngoài ra có 2 mục khác cần điền là:

✨ To the Director General of the: tên cục Nyukan quản lý khu vực bạn sinh sống ví dụ Yokohama thì điền là 横浜

✨ Signature of the applicant (legal representative) / Date of filling in this form: ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa và điền ngày tháng nộp đơn tại Nyukan

📍 Trên đây là nội dung của cách viết đơn xin làm 28 tiếng ở Nhật Bản. Các bạn nên chuẩn bị trước ở nhà, tới Nyukan chỉ cần nộp và chờ kết quả là xong. Mục nào chưa chắc chắn thì có thể để trống, khi nộp tại Nyukan nhân viên sẽ hướng dẫn cho bạn.

📍 Tìm địa chỉ của cục quản lý xuất nhập cảnh quản lý khu vực bạn sinh sống tại đây

Mong bài viết sẽ giúp ích cho các bạn, chúc sức khỏe, công việc thuận lợi tới tất cả mọi người đang làm việc tại Nhật nhé. 💞💞💞

——–

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

Liên hệ QC / Thiết kế banner, poster, video:

Mail: hello@nipponclass.jp

Website: https://nipponclass.jp

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#gocnhatban#guide

Bạn phải để đăng bình luận.