fbpx
HƯỚNG DẪN CÁCH HOÀN TRẢ NENKIN – TIỀN HƯU TRÍ

HƯỚNG DẪN CÁCH HOÀN TRẢ NENKIN – TIỀN HƯU TRÍ

Nhật Bản là quốc gia có những khoản tiền phí hàng tháng khác nhau như bảo hiểm, nhà cửa, phòng cháy chữa cháy, thuế và có cả 年金 (nenkin) – tiền hưu trí. Tuy nhiên với những bạn không có ý định ở lại Nhật luôn thì có thể lấy lại khoản tiền Nenkin này.

Từ ngày 1/4/2021, Sở hưu trí cho phép người lao động nước ngoài được lấy nenkin 5 năm, tuy nhiên chỉ áp dụng dành cho người lao động vẫn đóng nenkin đến sau tháng 4/2021, đối với những người đã ngưng đóng vào tháng 4/2021 thì vẫn theo hạn mức 3 năm.

Có 2 loại tiền nenkin là
1️⃣ 国民年金 – nenkin quốc dân
2️⃣ 厚生年金 – nenkin phúc lợi xã hội

Đối với nenkin quốc dân, số tiền bạn rút được tối đa là 498.000 yên (thời hạn 5 năm). Để biết bạn đã và đang tham gia loại nào, bạn có thể xác nhận lại với công ty hoặc tự xem trên bảng lương. Đối với Nenkin quốc dân thì bạn sẽ không bị trưng thu thuế thu nhập từ số tiền trả về.

Đối với Nenkin phúc lợi xã hội thì tối đa bạn chỉ nhận được 79,58% số tiền đã đóng.

Để lấy lại Nenkin, bạn cần đáp ứng 4 điều kiện sau

👉 Không mang quốc tịch Nhật Bản

👉 Tham gia đóng nenkin trên 6 tháng và sinh sống tại Nhật trên 3 năm

👉 Hiện đang sống tại Nhật Bản (hoặc chưa quá 24 tháng từ ngày về nước)

👉 Chưa từng nhận tiền Nenkin (bao gồm cả hỗ trợ thương tật)

✨ Nếu bạn muốn lấy lại 100% số tiền Nenkin quốc dân đã đóng thì bạn sẽ cần làm thủ tục 2 lần. Lần đầu tiên bạn sẽ nhận lại được 79,58% tổng số tiền, và hiển nhiên lần sau sẽ nhận được toàn bộ số tiền còn lại.

Các giấy tờ cần chuẩn bị để lấy nenkin đợt 1

👉 Bản sao hộ chiếu (passport) đầy đủ thông tin

👉 Giấy chứa thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền (xin ở ngân hàng) phải có dấu chứng nhận của ngân hàng, có thể là ngân hàng VN, cần là bản dịch tiếng anh có dấu chứng nhận.

👉 Sổ tay nenkin 年金手帳

👉 Đơn xin hoàn trả nenkin 脱退一時金請求書

👉 Điền đầy đủ thông tin trên mẫu đơn.

✉️ Gửi tất cả các giấy tờ cần thiết đã nêu trên tới địa chỉ của cơ quan xử lý Nenkin Nhật Bản.

✨ Nenkin là vấn đề cá nhân, bạn có thể được công ty hỗ trợ, nếu không thì bạn có thể hoàn toàn tự quyết và xử lý mọi thứ.

💱 Tài khoản ngân hàng ở Việt Nam nhận tiền Nenkin phải là tài khoản tiền đô (USD)

📅 Sau khi hoàn tất thủ tục lấy lại nenkin và gửi đi, nếu không có gì sai sót thì khoảng 3 – 4 tháng sau là tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng đăng ký.

❌ Trong trường hợp có sai sót trong hồ sơ, hoặc thiếu, hô sơ sẽ bị gửi trả lại người làm thủ tục nenkin.

Lưu ý

✨ Những ai còn ý định quay lại Nhật làm việc thì không nên làm thủ tục này, nếu đã làm thủ tục này sẽ không thể tham gia lại nenkin.
✨ Trong trường hợp mất sổ nenkin, miễn là bạn còn nhớ mã số nenkin cá nhân thì vẫn có thể thực hiện thủ tục này.
✨ Bộ đội cũng có thể lấy lại nenkin nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Chúc các bạn lấy lại được khoản tiền Nenkin như ý muốn nhé 💕💕💕

———–

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

Liên hệ QC / Thiết kế banner, poster, video:

Mail: hello@nipponclass.jp

Website: https://nipponclass.jp

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#gocnhatban#guide

Bạn phải để đăng bình luận.