fbpx
HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CÙNG VÔ DIỆN – Bài 3 “các loại trái cây”

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CÙNG VÔ DIỆN – Bài 3 “các loại trái cây”

🔥 Tiếp tục seri Học từ vựng tiếng Anh cùng Vô Diện nào các bạn ơi !!! 🔥

🍭 Tên 1 vài loại trái cây trong tiếng Anh, mọi người đã tự tin phát âm chưa nhỉ 

👻Cùng coi Vô Diện phát âm thế nào nhé 🧐🧐🧐

#tienganhcungvodien #english #learnenglish #tienhnhattienganh #vodien #nipponclass #cuocsongonhat #lifeinjapan #tráicây

Bạn phải để đăng bình luận.