fbpx

Ý nghĩa các con số (P2)

Đầu năm thì nên 888888 cho vui nhà vui cửa nhaaa 😆😆😆

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

Japan #news #tintuc #gocnhatban #vocabulary #ynghiaconso #hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese

Bạn phải để đăng bình luận.