fbpx

UTAKATA

🎀 泡沫(うたかた)Phù du, sớm nở tối tàn

☁️ Ý nghĩa
Là một từ chỉ những thứ tuy đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, thoáng qua như bong bóng xà phòng. Có thể chỉ những sinh mệnh mong manh, sinh ra đẹp đẽ nhưng dễ dàng biến mất nhanh chóng. Giống như phù du, sớm nở tối tàn.

🌊 Ví dụ 🌊
🍒 彼との時間は泡沫のように終わってしまった。
Thời gian ở bên anh ấy đã kết thúc giống như bọt biển vậy

🍒 命は泡沫の存在であるのだと、あらためて思い知った。
Bây giờ tôi mới hiểu, sinh mạng người giống như phù du vậy.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.