fbpx

“TÙY, SAO CŨNG ĐƯỢC” trong tiếng Nhật

どうでもいい : TÙY, SAO CŨNG ĐƯỢC

🌸Ví dụ🌸

🐣 彼は私にとってどうでもいい人だ

Đối với tôi anh ấy là người thế nào cũng được

🐣 それは僕にとってはどうでもいいことだViệc đó đối với tôi sao cũng được

———-

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#news#tintuc#gocnhatban#hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.