fbpx

Từ vựng về tính từ trong tiếng Nhật

Xin chào các bạn.

Mời các bạn cùng Hako cùng tìm hiểu những tính từ trong tiếng Nhật nhé.
Hôm nay, Hako sẽ giới thiệu cho các bạn 4 loại tính từ chỉ trạng thái: Vui mừng/hạnh phúc, vui vẻ/sung sướng, buồn/cô đơn và thương xót/bi thương

Từ vựngNghĩa
悲しい (かなしい)Thương xót, bi thương
寂しい (さびしい)Buồn, cô đơn
楽しい (たのしい)Vui vẻ, sung sướng
嬉しい (うれしい)Vui mừng, hạnh phúc
Từ vựng tiếng Nhật về tính từ
Bạn phải để đăng bình luận.