fbpx

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THUỐC

💊 Từ vựng về một vài loại thuốc thông dụng nè mọi người ơi 🍭🍭🍭
🐛 Cần thiết cần thiết, học đi mọi người ơi 🍁🍁🍁

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.