fbpx

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI THUẾ

🐛 Từ vựng về các loại thế bạn nên biết, khi sống tại đất nước Nhật nè


🙍‍♀️ Mọi người thử tính xem đống thuế phải nộp mỗi tháng này, tổng cộng bị mất bao nhiêu phần trăm lương nhỉ ?? 🙄🙄🙄

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.