fbpx

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOẠI BÓNG TRONG TIẾNG NHẬT

⛳️ Từ vựng một vài trò chơi về bóng trong tiếng Nhật nè bà con
Trò chơi được mọi người thích nhất là gì nhỉ ???🏀⚾️⚽️🏓🎱


#hako
 #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.