fbpx

Từ vựng tiếng Nhật các loại gia vị (P2)

Tiếp tục bài trước, bài nay Hako giới thiệu tiếp cho các bạn 5 loại gia vị khác: Muối, Đường, Mù tạt, Gừng và Tỏi

Từ vựng tiếng Nhật các loại gia vị
Bạn phải để đăng bình luận.