fbpx

TỪ VỰNG LIÊN QUAN ĐẾN LƯƠNG

🌬 Từ vựng hay gặp trong bảng lương hàng tháng nè mọi người


💰 Mấy từ này không biết mọi người có biết qua chưa nhỉ ???

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.