fbpx

Từ vựng hay trong tiếng Nhật

🐦上の空 (うわのそら) Đầu óc lơ lửng trên mây

☁️Ý nghĩa ☁️

Chỉ trạng thái không tập trung, đang mơ màng nghĩ tới việc khác. Hoặc diễn tả người đang lo lắng bồn chồn, không chú ý vào việc đang làm.

🦀Ví dụ 🦀

🌬上の空で話して聞いていたので、ほとんど覚えていない。

Lúc nghe kể chuyện, đầu óc đang trên mây, nên tao hầu như chẳng nhớ gì cả

🌬 僕が話しかけても、彼女は上の空だった。

Dù tôi có bắt chuyện, thì đầu con bồ nó cũng đang bận ở trên mây

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary #tiengnhathay #tiengnhat #hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.