fbpx

TỪ VỰNG ĐI CHỢ

🕵️‍♀️ Cuối tuần nghỉ lễ rảnh, không biết làm gì thì ôn lại bài đã học nào mọi người ơiiiii
😋 Từ vựng cho các chị em đi chợ đây 🍒🍒🍒

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.