fbpx

Từ vựng “đâm lao phải theo lao” trong tiếng Nhật

🏹 さいは投げられた(さいはなげられた)

Ý nghĩa : Đâm lao phải theo lao. Kết quả dù là gì đi chăng nữa thì cũng phải tiếp tục thực hiện. Không thể quay đầu lại.

🔱 Ví dụ 🔱

🚀 目標をはるかに高く設定してしまいました。まさに、賽は投げられただ。

Lỡ để mục tiêu cao quá rồi. Chỉ còn cách đâm lao phải theo lao thôi.

🚀 社長の娘との結婚が正式に決まった。ついにさいは投げられたということか。

Cuộc hôn nhân với con gái của giám đốc đã chính thức được quyết định. Vậy là lỡ đâm lao là phải theo lao rồi.

🚀 あなたの発言によって、とっくに賽は投げられているんだよ。

Phát ngôn của bạn là không rút lại được nữa rồi.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #Tết #Từvựng

Bạn phải để đăng bình luận.