fbpx

Từ “bóng đè” trong tiếng Nhật

👽 金縛り(かなしばり): Bóng đè

🌓 Ý nghĩa 🌓 

👉Bóng đè 🤪

🎃 Ví dụ 🎃

🌚 幽霊だろうか、薄ぼんやりした影が見えた瞬間に金縛りになったわ 。

Không biết có phải là ma hay không, mà tự nhiên thời khắc nhìn thấy cái bóng mờ thì thấy bị bóng đè.

🌚 金縛りにあった事がない人には、その恐怖がわからないでしょう。

Người mà chưa bị bóng đè bao giờ thì không biết đến cảm giác đáng sợ đó đâu.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.