fbpx

Tiếng Nhật thú vị

🤠 アッシー君・メッシー君:Đàn ông dại gái, anh trai nuôi

🎁 Ý nghĩa 🎁

Là người có xe thì sẽ đi đưa đón các em gái, có tiền thì mua đồ ăn, mua quà cho các em. Một người đàn ông sẽ sẵn sàng tới bên cạch các em, khi các em gọi.

🦋 Ví dụ 🦋

😁 お金が無いから、メッシー君におごってもらおう。

Không có tiền nên nhờ “anh trai nuôi” bao cho, ahihi

😁 終電を逃したので、アッシー君に迎えにきてもらう。

Vì bị lỡ mất chuyến tàu cuối, nên nhờ anh dại gái tới đón mới được.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #Vocabulary #dạigái

Bạn phải để đăng bình luận.