fbpx

Tiếng Nhật thú vị

“Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười, cuộc đời là một tấm gương phản chiếu, bạn mỉm cười với nó, nó cũng sẽ mỉm cười với bạn và ngược lại”

– William James –

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #new #tintuc #gocnhatban #funnynihongo #smile #motivation #loveyourself #happy

Bạn phải để đăng bình luận.