fbpx

Tiếng Nhật thú vị

🌬 Thời buổi 4.0, có ai tán gái mà ko chém gió?

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #news #tintuc #gocnhatban #vocabulary #hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.