fbpx

Tiếng Nhật thả thính

Anh không muốn trở thành người tuyệt vời nhất.

Anh muốn trở thành người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời.

Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc mỗi khi ở cạnh em.

Cho dù thế giới có kết thúc thì anh vẫn tiếp tục yêu em.

この世の終わりまで僕の愛は続く

———-

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#news#tintuc#gocnhatban#hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.