fbpx

Tiếng Nhật thả thính

Ngọn gió thổi ngang qua đôi ta

Mang theo nỗi cô đơn nào đấy

Người ta cho rằng sống một mình thì rất cô đơn. Nhưng tôi nghĩ, ở cạnh người không hiểu mình mới là cô đơn hơn cả.Tình yêu này, chúng ta đều không có lỗi, lỗi duy nhất chính là không thể hiểu nhau. ☔️☔️☔️

——

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#news#tintuc#gocnhatban#vocabulary#hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.