fbpx

Tiếng Nhật thả thính

Bạn không cần vội. Chỉ cần đúng người 🌈

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #news #tintuc #gocnhatban #vocabulary #hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.