fbpx

Tiếng Nhật tâm trạng!

Con người không thể bị người khác vứt bỏ.

Chỉ có chuyện bản thân tự bỏ rơi chính mình.

人は人に捨てられたりなんかしない。

自分が自分を捨てることしかできないよ。

———

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

Liên hệ QC / Thiết kế banner, poster, video:

Mail: hello@nipponclass.jp

Website: https://nipponclass.jp

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#news#tintuc#gocnhatban#hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.