fbpx

Tiếng Nhật tâm trạng

Trên đời không có thứ tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim đã quyết tâm rẽ lối.

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Ngày hôm nay còn yêu, nhưng không ai chắc ngày mai cũng vẫn vậy. Bất cứ ai, một thời điểm nào đó, cũng có thể thay đổi.

Vì vậy, hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi.

Bởi đâu ai biết :

“Mãi mãi là bao lâu”?

永遠ってどのくらい

🍀🍀🍀

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #news #tintuc #gocnhatban #hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.