fbpx

Thành/tục ngữ: Cá lớn nuốt cá bé

弱肉強食 (じゃくにくきょうしょ) – cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua.

Câu này thường có ý nghĩa là 強いものが弱いものを食いものにするkẻ yếu sẽ thành thức ăn của kẻ mạnh.

強いものが弱いものを食いものにする

Câu này lấy hình ảnh quy luật sinh tồn của tự nhiên động vật ăn thịt tấn công và ăn thịt động vật nhỏ, yếu hơn mình để sinh tồn. Nó được sử dụng như một phép ẩn dụ trong xã hội loài người, kẻ mạnh người có quyền lực sử dụng kẻ yếu hơn mình để kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, thực tế thì câu này có 3 ý nghĩa:

 1. Đầu tiên là chỉ sự “thắng và thua”. Người có khả năng sẽ chiến thắng, người có khả năng kém hơn sẽ là người thua cuộc.
 2. Nghĩa tiếp theo là “sự tồn tại sống còn” của kẻ mạnh nhất. Trong thế giới tự nhiên, điều này cũng có nghĩa là những sinh vật có thể có khả năng thích nghi với môi trường có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh đó chính là tồn tại.
 3. Cuối cùng là “chọn lọc tự nhiên”. Ý nghĩa tương tự như ý trên, có nghĩa là những người có thể thích nghi với môi trường thì có thể tồn tại còn những người không thể thích nghi với nó sẽ bị diệt vong.

Một câu ví dụ hay dùng trong cuộc sống:

 1. 弱肉強食は自然の摂理である
  -> Cá lớn ăn cá bé chính là quy luật tự nhiên.
 2. 現代の人間社会も弱肉強食の世界であることに変わりません。
  -> Xã hội loài người hiện đại cũng là một thế giới mạnh được yếu thua không hề thay đổi.
 3. 資本主義社会は、金を持っている人が力を持つという弱肉強食の原理でできている。
  -> Xã hội tư bản chủ nghĩa hình thành từ nguyên lý mạnh được yếu thua, người có tiền là người nắm quyền lực.
Bạn phải để đăng bình luận.