fbpx

Thành phố Hồ Chí Minh viết theo chữ Hán như thế nào??

🍃 Có ai biết Thành phố Hồ Chí Minh viết theo chữ Hán như thế nào không nào ✈️✈️✈️

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #quiz

Bạn phải để đăng bình luận.