fbpx

Thành ngữ, tục ngữ hay trong tiếng Nhật

Hôm nay Hako nói về câu tục ngữ, thành ngữ “đuổi theo 2 con thỏ, chẳng bắt được con nào” nha. Bạn hiểu câu này thế nào?

Thảnh ngữ trong tiếng Nhật

🐰 二兎にともの一兎いっとをもず。🐰
(にとをおうものはいっとをもえず)

🥕 Đuổi theo hai con thỏ, chẳng bắt được con nào. 🥕
🌵 Ý muốn nói người tham lam thì rút cuộc chẳng có được gì, trắng tay.
🌵 Câu này thường được dùng trong công việc, tình yêu, cuộc sống hằng ngày.

Ví dụ:
🐰 失敗したのは、二兎を追う者は一兎をも得ずの通り、一つのことに集中しないことが原因です。
( Lí do mà đã thất bại là chẳng chịu tập trung nào một việc mà làm, đúng như câu đuổi theo hai con thỏ, chẳng bắt được con nào. )

 🐰 二兎を追う者は一兎をも得ずとある通り、同時に二人の女性と付き合って、二人にフラれてしまった。
( Đuổi theo hai con thỏ, chẳng bắt được con nào quả là không sai, vì hẹn hò cùng lúc 2 em, bị cả 2 em đá một lượt. )

🐰 ゲームも彼女も大事だが、二兎追うものは一兎も得ずになるでゲームは少しの間我慢しよう。
( Game lẫn cô ấy điều rất quan trọng, nhưng mà có câu đuổi theo hai con thỏ, chẳng bắt được con nào, nên đành kiềm chế sở thích chơi game trong một thời gian vậy. )

🌵 Ngoài ra có những câu tương tự cùng ý nghĩa tham lam thì kết quả cũng chẳng được gì.

虻蜂取らず – あぶはちとらず
欲は身を失う – よくはみをうしなう
花も折らず実も取らず – はなもおらずみもとらず

Việt Nam mình thì có câu “tham thì thâm” nè. 😜

Bạn phải để đăng bình luận.