fbpx

Quiz tiếng Nhật

🍀 Cùng điền vào chỗ trống để hoàn thành câu trong hình nào mọi người ơiiiii 🤓🤓🤓🤓

🍒 Đây là câu cực kì quen thuộc, thể hiện tâm tư của rất nhiều người

😝Dịch : Học tiếng Nhật đã 2 năm rồi, mà mãi vẫn chưa thấy giỏi lên. 😢😢😢

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan

Bạn phải để đăng bình luận.