fbpx

“Phía bên kia của mây luôn là bầu trời xanh” là gì trong tiếng Nhật?

🌨 雲の向こうは、いつも青空。

🌤🌤🌤 Phía bên kia của mây luôn là bầu trời xanh

(Louisa May Alcott : tiểu thuyến gia người Mỹ)

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.