fbpx

Ở ÁC SỐNG LÂU

👹 憎まれっ子世に憚る(にくまれっこよにはばかる)Ở ác sống lâu
🐭 Nghĩa 🐭
Ở ác sống lâu.
Mặc dù phũ phàng, nhưng mà mấy đứa sống càng không ra gì thì nó càng sống tốt.

🐶 Ví dụ 🐶
🦟 礼儀知らずの彼女がどうして一番出世なんだろう?まさに憎まれっ子世に憚るだな。
Cái con mắm đó là cái đứa không biết lễ nghĩa, thế mà lại là người thành đạt nhất. Đúng là ở ác mà sống lâu

🦟 性格が悪いあいつがどうして順風満帆なんだろう?憎まれっ子世に憚るだ。
Sao mà cái đứa xấu tính đấy mà lúc nào nó cũng được thuận buồm xuôi gió vậy nhỉ? Đúng là càng ở ác càng sống dai mà.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.