fbpx

NƯỚC MẮT CÁ SẤU

🐊 泣き真似 (なきまね) : Nước mắt cá sấu.

🍄 Ý nghĩa 🍄
Giả vờ khóc, làm bộ khóc

🌞 Ví dụ 🌞

🦎 彼女は泣き真似している。
Cô ấy đang giả vờ khóc

🦎 泣き真似うまいな
Giỏi làm bộ khóc thế nhỉ

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.