fbpx

NỔI ĐIÊN

頭に来る -【NỔI ĐIÊN】😡😡😡

Ví dụ:
👉 彼が約束を破ったので、頭に来た。
Thằng đó nó hủy hẹn với tui nên tui nổi điên 😡

👉 彼氏が、何回も相談したのに話を聞いてくれなくて、ほんと頭に来る。
Thằng bồ tui, tui nói với nó bao nhiêu lần mà nó không chịu nghe, bực mình thiệt chứ 😡

Người yêu mí bạn có hay chọc mí bạn nổi điên không?! 😂😂😂

——–
#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary #tiengnhathay #tiengnhat #hoctiengnhat #tuvungtiengnhat #giaitri #funnynihongo #anhdep #gocnhatban #news #canhdepnhatban

Bạn phải để đăng bình luận.