fbpx

Những câu nói nổi tiếng(8)

Bạn đang sống trong quá khứ, hiện tại hay tương lai?

どんなに悔いても過去は変わらない。
どれほど心配したところで未来もどうなるものでもない。
いま、現在に最善を尽くすことである。

Bạn phải để đăng bình luận.