fbpx

Những câu nói nổi tiếng(4)

Trong tiếng Nhật, có một chữ gọi là đau khổ. (辛)
Chỉ cần thêm một nét nữa là trở thành chữ hạnh phúc rồi (幸).

Bạn phải để đăng bình luận.