fbpx

Một vài từ vựng về loại da, và từ vựng để chọn sản phẩm skincare phù hợp

💁 Một vài từ vựng về loại da, và từ vựng để chọn sản phẩm skincare phù hợp 👄👄👄

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary #skin

Bạn phải để đăng bình luận.