fbpx

Một vài từ vựng nên nhớ về thời tiết, thảm họa

☔ Một vài từ vựng nên nhớ về thời tiết, thảm họa 🌊🌊🌊

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #Vocabulary #thờitiết #tenki

Bạn phải để đăng bình luận.