fbpx

Một vài ca dao tục ngữ tiếng Nhật mà có dùng tới “TRÀ”

🌿Một vài ca dao tục ngữ tiếng Nhật mà có dùng tới “TRÀ” hay ho.

👉Mọi người cùng tham khảo nhé. ☺️☺️☺️

Bạn phải để đăng bình luận.