fbpx

KHÁN GIẢ NUÔI NGHỆ SĨ ???

Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ? 🎻🎻🎻

観客がアーティストを生かしている?
𝐊𝐡𝐚́𝐧 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐬𝐢̃?

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.