fbpx

Góc từ vựng tiếng Nhật – 虫の知らせ (むしのしらせ)

🤷‍♀️ 虫の知らせ (むしのしらせ)
Ý nghĩa : Linh tính, tuy không có căn cứ nhưng vẫn có cảm giác lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt trong tương lai
🎗 Ví dụ 🎗
🍭 虫の知らせというのか、電車をやめて、バスにしたら、乗る予定だった電車の事故があった。
Không biết có phải do linh tính hay không, mà sau khi tôi hủy đi tàu, chuyển qua đi xe bus, thì chuyến tàu tôi dự định lên đã gặp sự cố.
🍭 虫の知らせか、今日は乗る気になれません。
Có thể là do linh tính nên hôm nay tôi không muốn đi xe.
🍭 虫の知らせで死期のわかるひとがある
Có một số người có linh tính về thời điểm mình sẽ c.hết.

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #Tết #Từvựng

Bạn phải để đăng bình luận.