fbpx

Góc từ vựng tiếng Nhật – 半端ない はんぱない Không phải dạng vừa đâu , rất là すごい、上手

🧟 半端ない はんぱない Không phải dạng vừa đâu , rất là すごい、上手
👹 Ví dụ 👹
👱‍♀️ 1.あいつは半端ない
Đứa đó không phải dạng vừa đâu
👱‍♀️ 2.半端なくかわいい
Dễ thương không chịu được

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #Vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.