fbpx

Góc từ vựng tiếng Nhật – かく Đồng âm khác Kanji

🍀 Sáng sớm lướt qua vài chữ học bài nhanh nào mọi người
せいかく Đồng âm khác Kanji 😅😅😅

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary #tiengnhathay #tiengnhat #hoctiengnhat #tuvungtiengnhat #giaitri #funnynihongo #anhdep #gocnhatban #vocabulary #kanji

Bạn phải để đăng bình luận.