fbpx

Góc từ vựng – 八方美人(はっぽうびじん)Ba phải, thảo mai

🤪 八方美人(はっぽうびじん)Ba phải, thảo mai 🤪

🐛 Ý nghĩa 🐛
Theo nghĩa Hán Việt thì câu có nghĩa là “Người đẹp ở mọi góc độ”, không có khuyết điểm ở góc cạnh nào.
Tuy nhiên, câu này cũng có thể hiểu theo nghĩa bóng, là một người có cách cư xử muốn làm vừa lòng tất cả mọi người. Không muốn làm mất lòng ai. Đôi khi nói hay hành xử không đúng với những gì bản thân đang nghĩ.

🧐 Ví dụ 🧐
🐙 会社で嫌われないよう八方美人を心がける。
Ở công ty, để không bị ghét thì phải cố gắng cư xử cho thảo mai

🐙 あの人は一見感じが良いけど、実際はただ八方美人なだけだ。
Cáí đứa đó thoạt nhìn có vẻ tốt đẹp vậy thôi, chứ thực tế nó ba phải lắm mày ôi

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary #tiengnhathay #tiengnhat #hoctiengnhat #tuvungtiengnhat #giaitri #funnynihongo

Bạn phải để đăng bình luận.