fbpx

Góc tiếng Nhật tâm trạng

Thời gian có thể thay đổi tất cả. Nhìn lại hiện tại, thấy bản thân trải dài là những dấu vết ân hận.

Nếu thời gian có thể quay trở lại

Tôi muốn quay lại thời điểm tôi của khi ấy

Mà thôi bỏ đi…Làm sao có thể quay lại được cơ chứ

もし時間が戻れば

私はあの時に戻りたい

まあいいか

どうせ戻れないから

———-

𝐂𝐫𝐞 𝐛𝐲 𝐍𝐢𝐩𝐩𝐨𝐧𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬

#hako#nipponclass#nhatban#japaneselife#japanese#Japan#news#tintuc#gocnhatban#hoctiengnhat

Bạn phải để đăng bình luận.