fbpx

Góc thả thính bằng Tiếng Nhật

🥰🥰 愛はお互いを見つめ合うことではなく、ともに同じ方向を見つめることだ。

Tình yêu không phải là hai người nhìn nhau, mà là hai người cùng nhìn về một hướng

#hako #nipponclass #nhatban #japaneselife #japanese #Japan #vocabulary

Bạn phải để đăng bình luận.